اندیشه مشیت الهى در تاریخ نگارى اسلامى ((مطالعه موردى, تاریخ جهانگشاى جوینى))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

یکى از موارد و مسائلى که در مکاتب گوناگون تاریخ نگارى اسلامى مورد توجه مورخین مختلف قرار گرفته و سعى بر این شده تا وقایع مختلف براساس آن تفسیر شود مسإله قضا و قدر و مشیت الهى است. نخبگان سیاسى و دیوانى و فرمانروایان در تاریخ سلسله هاى ایران بنا به مصالح سیاسى و حکومتى از این اندیشه حمایت کرده و سعى در گسترش آن در تمامى زوایاى زندگى مردم داشتند. نوشته حاضر به بررسى این مسإله در کتاب ((تاریخ جهانگشاى جوینى)) اثر عطاملک جوینى پرداخته و در صدد یافتن پاسخ این پرسش است که قضا و قدر و مشیت الهى چه تإثیرى در روش تاریخ نگارى جوینى و بیان مسائل و وقایع مختلف گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine will in Islamic Historiography

نویسنده [English]

  • Esmail HaSsanzadeh
چکیده [English]

By: Esma One of the majar factors that has been taken up by many historians in various Islamic historiographical schools, and been based as grounds for the interpretation of different events in the history of Islam is "predestination and divine will". In line with their political and state interests, the rulers, and the political and administrative elites supported the extension of the predetermination principle to all aspects of people's lives, throughout Iranian history. The present paper investigates the scope of the application of this principle in "Tarikh-e Jahan goshai" by Ata Malek-e Joveyni, the persian historian, and tries to answer the question of how influential the theory of predestination and divine will" had been in Joveyni's" historiographical method, and his style of recording various evenrs and issues of the time.