نقش شیعیان فاطمى در جنگ هاى صلیبى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی کتابخانه ملی

چکیده

جنگ هاى صلیبى آن بخش از تاریخ اسلام و مسیحیت است که بیشتر از منظر غربى ها تحلیل شده و اروپاییان پیش و بیش از مسلمانان به بررسى و پژوهش در مورد آن پرداخته اند. مسلمانان خصوصا نخبگان آن ها در قرون پنجم و ششم هجرى, به جنگ هاى صلیبى, به عنوان یک حادثه درجه دوم نگاه کرده اند. این دیدگاه علاوه بر فرعى دانستن جنگ هاى صلیبى, در مدرسه تاریخ نگارى اسلامى هم اثر گذاشت و این تإثیر, در نادیده گرفتن نقش تاریخى اسماعیلیان متجلى شد, به طورى که مقاومت و پایدارى فاطمیان مصر در مقابل صلیبى ها مورد غفلت قرار گرفت و حتى آن دولت به عنوان دعوت کننده صلیبى ها به مشرق زمین معرفى شد. این مقاله بر آن است تا با بهره بردارى از متون و منابع تاریخى, نقش واقعى شیعیان فاطمى در جنگ هاى صلیبى را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rol of Fatimid Shi ihs in the Crusades

نویسنده [English]

  • Abdollah Naseri - Taheri
چکیده [English]

The crusades is that part of the history of Islam and christianity that has been researched and studied by the arietalists before and more than the Muslims.
The Muslims, especially their elite, in the fifth and sixth centuries had considered the crusades as a second rate historical incident. Such a view-point, in addition to other academic influences, also affected the Islamic school of historiography; and consequently, leading to a negligence on the part of historians to ihs in this,ili Shi,pay enough attention to the role of the Isma regard. The resistence and perseverence against the Crusaders by the fatimids was ignored; and they were even portrayed as a state who invited the Crusaders to the East.
This article by using historical texts and sources tries to present ihs in this,0a more realistic explanation of the role of Fatimids Shi respect.