نهضت ترجمه; نتایج و پىآمدهاى آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام

چکیده

آن چه فرا رو دارید مقاله اى است با عنوان: ((بررسى تاریخ ترجمه در دوره اول خلافت عباسیان)) در این مقاله نگارنده تلاش دارد تا ضمن معرفى هرچه بهتر و دقیق تر نهضت بزرگ علمى جهان اسلام ـ نهضت ترجمه ـ تلاش هاى راستین محققان طراز اول و دانشوران سازنده آن دوره را بیان نماید. در این عرصه به برخى ویژگى هاى فرهنگى عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامى نیز اشاره خواهد شد.
در این مقاله به بررسى موارد ذیل خواهیم پرداخت:
1ـ آغاز نخستین حرکت علمى مسلمانان و معرفى اولین بنیان گذاران آن در عصر اموى.
2ـ نهضت ترجمه در عصر طلایى عباسیان.
3ـ نهضت ترجمه در اندلس و دلایل توجه مسلمانان به ترجمه آثار پیشینیان.
4ـ روش هاى مترجمان در ترجمه نصوص و متون کهن.
در پایان, نتایج و پىآمدهاى نهضت ترجمه را مورد بررسى قرار مى دهیم.

عنوان مقاله [English]

The Translation movement: Its conclusions and Effects

نویسنده [English]

  • Fattemeh Janahmadi
چکیده [English]

The present text is an article under the title of: "The study of the translation's history during the first period of Abbasid's caliphate". By this article the writer tries to describe the true efforts of the first-rank researchers and scholars while introducing the great scientific movement of the Islam world - traslation movement - in the best from and best quality with all of the deteails. By this article the author, also, mentions to some of the cultural characteristics of the golden age of Islamic civilization. By this article the follouwing cases will be studied:
The beginning of Muslims' scientific movement and introducing .1 its first founders in the age of Abbassids.
Translatron movement in the age of Abbasids.
.2 The translation movement in Andulus and the reasons of .3 Muslims' attention to translating the former writers works.
The translators methods in translating the old texts.
.4 Finally the conclusions and the effects of translation movement will be studie.