اغالبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر تاریخ

چکیده

اموىها در شرق, روم و مغرب به فتوحات ادامه دادند. سرزمین مغرب مدت یک قرن ناآرام بود و میان خوارج, اموىها, عباسیان و کارگزاران ایشان دست به دست مى شد. با حاکمیت اغالبه در افریقیه, از نزاع ها کاسته شد و آن سرزمین روبه عمران و آبادانى نهاد. عرب هاى مهاجر با بربرها, یعنى ساکنان بومى آن سرزمین, آمیختند و به عرب هاى افریقایى تبدیل شدند و نسل, فرهنگ و زندگى جدیدى به وجود آمد که از اسلام, سنت هاى قبایلى و شرایط منطقه اى متإثر بود.
محمد زینهم محمد عزب که کتاب ((تاریخ مملکه الاغالبه)) نوشته ابن وردان را تصحیح کرده, مقدمه و حواشى مفصلى به آن افزوده است. مقاله حاضر ترجمه این مقدمه است.

عنوان مقاله [English]

Agalebeh

نویسنده [English]

  • hujjatallah judaki
چکیده [English]

Umayid expanded their conquests in the East, West and Rome. The west territory was in an unrest for a century and was exchanged among the Umayids, Abbasides and kharijites and their agents. When Aghalebe came to power in Africa, the quarrels subsided and this territory began to develope and flourish. The immigrant Arabs get married to Barbarians, the native people of that territory, turned into african arabs. And a new generation, culture and life appeared influenced by Islam, tribal custom and regional conditions.
Mohammad Zynham Mohammad Azb, who has revised the book
"Tarikh-e Mamlekat Al-Aghalebe" which is written by b. verdan, has added an introduction and some marginal notes to it.