تاریخ در منظومه فکر جابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ تمدن اسلامی، مجتمع عالی امام خمینی

چکیده

محمدعابد الجابری، نویسنده مشهور معاصر مغربی، آثار فراوانی دارد. وی با ارائه کتاب نقد العقل العربی بسیار مورد توجه قرار گرفت. فلسفه نظری تاریخ وی در میان فلسفه‌های نظری مطرح بسیار حائز اهمیت است  و از مقایسه نظریه جابری با فلسفه‌های نظری معاصر، مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای بررسی و فهم تاریخ اسلام به دست می‌آید. جابری با سه عنصر قبیله، غنیمت و عقیده به بررسی تاریخ اسلام دست زده و نوآوری‌های ارزشمندی ارائه کرده است. البته بر آرای او نقدهای جدی نیز وارد است؛ نقد‌هایی چون استنادات نادرست و استدلالات ناروا از داده‌های تاریخی، تناقضات درونی کلام جابری و پیش‌داوری‌های او از مهم‌ترین محورهای نقدهایی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History in the Thinking System of al-Jabiri

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Noori
چکیده [English]

Muhammad Abid al-Jabiri, the well – known contemporary Morocean writer, has produced many works. His theoretical philosophy of history is of particular importance among the existing theoretical philosophies. In comparison with contemporary theoretical philosophies, Jabiri's theory presents new concepts and approaches for the study and understanding of the history of Islam. By concentrating on the three elements of tribe, booty, and ideology, Jabiri embarked upon the study of Islam's history and presented valuable new ideas. Certainly, serious criticisms raised against his opinions are sometimes justified; criticisms such as incorrect references and flawed reasonings drawn out of historical data. Inherent contradictions in Jabiri's words and his prejudgments are among such criticisms that are dealt with in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad Abid al-Jabiri
  • history of Islam
  • theoretical philosophy of history
  • tribe
  • booty
  • ideology