بررسی سبک رهبری و روش های جلب اطاعت پیروان در قیام های شیعی دوران حکومت امویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان

چکیده

فراگذشتن از تاریخ نقلی و گام نهادن در عرصه تاریخ تحلیلی، مستلزم بهره‌گیری از اندوخته دانش بشری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد جامعه‌شناختی، در راستای تحلیل تحولات اجتماعی ـ سیاسی برهه‌ای خاص از تاریخ اسلام کوشیده است. در این تحقیق، ضمن بررسی‌ قیام‌های شیعی حادث شده در سال‌های 62 ـ 132 ق، با بهره‌گیری از روش تاریخی ـ تطبیقی، رگه‌های اشتراک و افتراق آنها براساس دو شاخص «سبک رهبری» و «روش‌های جلب اطاعت پیروان» بررسی و گونه‌شناسی گردیده است.
براساس یافته‌های تحقیق، قیام‌های «توابین»، «زید بن علی»، از حیث سبک رهبری و روش جلب حمایت پیروان در یک گونه قرار می‌گیرند اما قیام‌های «مختار» و «عبدالله بن معاویه» در دسته دیگری جای می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Leadership Style and Methods of Obiedence – Seeking of Followers in Shi'ah Uprisings During the Umayyad Rule

نویسندگان [English]

  • Nematollah Karamollahi 1
  • Abuzar Karamollahi 2
چکیده [English]

To surpass history as just a process of verbal transfer of information and enter the domain of analytical history necessitates the use of human Knowledge in the realms of humanities and social sciences. Having this in mind and adopting a sociological approach, this investigation tries to analyze the social – political developments of a certain period of Islam's history. While reviewing the Shi'ah uprisings of 62-132 A.H., through employing the historical – comparative method, this investigation studies and determines the typology of these uprising's points of convergence and divergence based on their "leadership style" and "methods of obedience – seeking of followers. "Based on the findings of the investigation, the "Tawwabin" and "Zayd ibn Ali" uprisings can be classified in one type (considering our two criterions of classification) while "Mukhtar" and "Abdullah ibn Mu'awiyah" uprisngs are categorized in another type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi'ah uprisings
  • typology
  • Leadership Style
  • methods of obedience – seeking of followers