مهدویت در غرب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزة علمیه قم و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

اندیشه مهدویت از مفاهیم مؤثر قرآنی، روایی، کلامی، سیاسی و از ارکان تاریخ اسلام است که در فرهنگ و تمدن اسلامی و بحران فراگیر و مستمر جهان اسلام، جایگاه ویژه‌ای داشته است. موعودگرایی در غرب اسلامی که سرزمین هم­زیستی ملل منتظر الظهور است ریشه سنتی دارد. نخستین تجربه پیدایش دولت براساس مهدویت در غرب اسلامی روی داد. گزارش تاریخی از چهارده قرن مهدویت و بررسی مبانی نظری آن، مدعیان مهدویت و دولت­های کلامی مهدوی که از اواخر قرن دوم تا اواسط قرن چهاردهم هجری با ادعای مهدویت در غرب اسلامی تأسیس شدند، موضوع بررسی این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mahdawiyyah in the Islamic West

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pak
چکیده [English]

The idea of Mahdawiyyah (belief in the Coming of the Promised Mahdi) is a major Qur’anic, hadithic, theological, and political concept and a pillar in the history of Islam. This idea was born among the Shi‘ah of the East, acquired its final doctrinal formulation, and became part of the official culture of the Islamic West (al-Maghrib). This concept has had a prominent position in the Islamic civilization and culture and played a major role in repeated crises in the Muslim World throughout history. Awaiting the Promised One is traditionally rooted among the numerous creeds in the Islamic West. In fact, the first instance of the establishment of a government based on the belief in the Coming of Mahdi occurred in the Islamic West.
A historical report of 14 centuries of belief in Mahdawiyyah and the study of its theoretical principles, the claimants to Mahdawiyyah, and theologically Mahdawiyyah-based governments that were established in the Islamic West from towards the end of the 2nd until the middle of the 14th centuries A.H. are subjects of study for this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdawiyyah
  • Awaiting
  • Islamic West
  • Fatimids
  • Muwahhidun (Almohads)
  • Ibn Tumart