خان و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

چکیده

عنوان «خان» در دوره‌های مختلف تاریخی، از صورت نوشتاری متفاوت همچون خاقان و قاآن ولی با مفهومی نزدیک به هم برخوردار بوده است. در قرن­های 11 و 12 پیش از میلاد استفاده از واژه "خاقان" در سرزمین چین معمول بوده است. پس از آن هم در قرن­های 5، 6و 7م ترکان این واژه را برای حکمرانان و پادشاهان خود به کار می­بردند. در دوران اسلامی این واژه نخستین بار در مورد پادشاهان و حکمرانان دولت ایلک خانیه (382 _ 607) به کار گرفته شد. اما بعد از آن هم در دوره­های سلجوقی، خوارزمشاهی، مغولان، افشاریه، زندیه و حتی معاصر هم به کار می­رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Khan and Its Political and Social Position in the History of Islam

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi-ye Javadi
چکیده [English]

In different periods of history, the title of “khan” has had various orthographic forms such as “khaghan” or “gha'an” with meanings close to each other, however. In the 11th and 12th centuries BCE, the word “khaghan” had been in common use in China. In the 5th to 7th centuries CE, Turkic tribes also used this word to refer to their rulers and kings. In the Islamic period, this word was first used to refer to the rulers of the Ilak-Khaniyyeh dynasty (382-607 A.H.). Nevertheless, the word was also in use during the Seljuq, Khwarizmshahid, Mongol, Afsharid, and Zand periods, and even the contemporary era in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • khan
  • khaghan
  • gha'an
  • China
  • Turks
  • Ilak-Khaniyyeh