درآمدی بر پاپیروس شناسی و مطالعه مصر در اوایل دوره اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

چکیده

پاپیروس‌ها؛ مانند دیگر اسناد اصیل، در برگیرنده‌ی اطلاعات مستقیم و بدون جهت‌گیری است که در خصوص امور روزمره زندگی مانند: امور اداری، حقوقی، مکاتبات شخصی و... پدید آمده‌اند. غالب اسناد پاپیروسی اوایل دوره اسلامی از شهرها و روستاهای مصر علیا و وسطی به دست آمده و تاریخ آنها به قرون هشتم تا یازدهم میلادی باز می‌گردد. در نوشتار حاضر به اهمیت و جایگاه پاپیروس در تبیین تاریخ تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مصر در اوایل دوره اسلامی و چگونگی استفاده از آنها برای اصلاح گزارش‌های تاریخی پرداخته شده و گزارش‌های تاریخی متناقص و هم­چنین مهم‌ترین آثار پاپیروس­شناسان برجسته مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the History of Papyrus and Egyptology in Early Islamic Period

نویسندگان [English]

  • Lenart Sundelin 1
  • Ghadriyyeh Taj-bakhsh 2
چکیده [English]

Like other authentic documents, papyruses are comprised of direct unbiased information about day to day activities of ancient Egyptians such as: administrative affairs, legal affairs, personal correspondence, etc. most of the papyrus-based documents of early Islamic period have been obtained from cities and villages in Upper and Middle Egypt their date going back to 8th to 11th centuries AD. This work takes up the importance and place of papyrus in registering the history of social, economic and political developments of Egypt in the early Islamic period and their use by historians in the correction of historical reports and the rectification of contradictory ones. Major works by prominent papyrus expert have also been reviewed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of Egypt
  • sources of Egyptian history
  • papyrusiology
  • papyrusiologists