مرجئه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آیا ایمان و اسلام کار دل است و یا کار اندام آدمی؟ پاسخ به این پرسش از قرن چهارم تا امروز چنین است که اسلام هم به نیت بستگی دارد و هم به عمل. اما در سه قرن اول هنوز این پرسش، پاسخی روشن نیافته بود، وعیدیان یا بیم‌دهندگان می‌گفتند اسلام هیچ ربطی به نیت دل ندارد هر کس آداب و رسوم و مقررات را به مورد اجرا نهد مسلمان است و آن کس که در گوشه‌ای از آن سهل‌انگاری ورزد کافر مطلق است و خونش هدر می‌باشد. این گونه سخت گیری­ها واکنش­هایی در پی داشت. مرجئه به عنوان یکی از اولین جریان­های مذهبی سیاسی جهان اسلام در واکنش به تعصبات و سخت گیری­های خوارج و اختلاف آنها با شیعه و موارد دیگر ی که در این مقاله بدان اشاره شده بوجود آمد. این مقاله چگونگی شکل گیری مرجئه و اعتقادات و نیز سرانجام این فرقه را بررسی می­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Murji’ah

نویسنده [English]

  • Parvin–e Gudarzi
چکیده [English]

Are the iman (faith) and Islam the work of heart or the work of man’s hands and deeds? This question which was raised in the 4th century (A.H.L.) has always been answered as such: faith and Islam depend on both the intention and the deeds. However, in the three first centuries this question had not found a clear answer yet. Those who were called the Warners would say that there is no relationship between Islam and intention whatsoever. Anyone who practices Islam and is bound by its rituals and ceremonies is a Muslim, and anyone who falls short of carrying out the commands of the religion is an absolute pagan and can be killed. Such strict interpretations of Islam naturally had repercussions of their own. In reaction to such strict interpretations and fanaticism by the Khwarijites in addition to their differences with the Shi‘ah and other problems previously referred to in this article, the Murji’ah appeared on the scene. This paper reviews the reasons for the formation of the Murji’ah, their beliefs and their end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iman
  • Islam
  • sect
  • Murji’ah