تأثیر علمی - فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده های نخستین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

پیش از آنکه اسلام ظهور کند، اقوام و ملت­های بسیاری دارای فرهنگ و تمدن بودند. پس از گسترش مرزهای جغرافیایی اسلام، مسلمانان با فرهنگها و تمدن­های گوناگون از جمله فرهنگ و تمدن سرزمین هند آشنا شدند. هند در شمار سرزمین­هایی است که به گواهی مورخانی چون یعقوبی و مسعودی در زمان ظهور اسلام از نظر دانش به ویژه در زمینه­های طب، نجوم و ریاضیات از پیشینه و اندوخته­های درخشانی برخوردار بود و نه تنها مسلمانان که دیگر ملتها هم از دانش آنها بهره­مند می­شدند. این نوشته خواهد کوشید تأثیرپذیری مسلمانان را از حوزه جغرافیایی سند و هند بر پایه منابع متقدم و تنها در سده­های نخستین هجری بررسی نماید و به معرفی دانشمندان تاثیرگذار هندی و میراث هندی موجود در دست مسلمانان بپردازد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scientific-Cultural Influence of India on the Muslim's Knowledge in the Early Islamic Centuries

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghafoori
چکیده [English]

Before the advent of Islam, many nations and peoples were represented by advanced cultures and civilizations. Following the expansion of the geographic borders of Islam, the Muslims became familiar with various cultures and civilizations including that of India. According to historians such as Ya‘ghubi and Mas‘udi, India is among countries which were highly advanced in such fields as medicine, astronomy and mathematics around the times that Islam appeared on the world scene. India not only influenced Muslims in these areas but greatly affected other nations and civilizations as well. This paper intends to investigate the influence of India and the Indus Valley on the Muslim knowledge in the early centuries of the Islamic era based upon the earliest extant sources. The passage also tries to introduce influential Indian scientists and the Indian heritage preserved and passed on to the present day by the Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Indian books
  • Muslim Indian scientists