مقتل نگاری شیعیان (از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی ارشد تاریخ تشیع

چکیده

تأکید قرآن بر توجه به تاریخ و عبرت آموزی از آن سبب توجه مسلمانان به علم تاریخ و تاریخ نگاری گردید. تاریخ نگاری اسلامی در آغازین مرحله خود با سیره نگاری رونق گرفت. شیعیان نیز با وجود همه موانع، سعی خود را به کار بسته و علاوه بر نگارش سیره، در دیگر گونه های تاریخ نگاری از جمله مقتل­نگاری نیز تلاش کردند و آثار با ارزشی را به وجود آوردند. کتاب های مقتل­نگاری شیعیان، بیشتر بیان شرح حال شهادت امامان معصوم ˜ و شخصیت­های برجسته شیعه از جمله حجر بن عدی است. این نوشتار تلاش دارد تا با مراجعه به منابع فهرست نویسی شیعیان از جمله نجاشی، شیخ طوسی و دیگران به گردآوری و بیان شرح حال و شخصیت مقتل نگاران شیعه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shi'ah Maghtal-Writing (From the beginning to the end 5th century A.H lunar)

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Yavari
چکیده [English]

The Qur'an’s emphasis on history and taking lessons from it caused Muslims to pay close attention to the science of history and historiography since the advent of Islam. At the beginning, Islamic historiography was strengthened through Sirah-writing. Despite all existing obstacles, the Shi’ah, besides Sirah-writing, embarked upon other types of historiography such as Maghtal-writing creating valuable works in this field as well. Books produced in Maghtal-writing by the Shi'ah are mostly descriptions of the martyrdom of the Infallible Imams (A) and other prominent Shi'ah personalities such as Hujr ibn al-‘Adi. Refering to the Shi'ah concordance sources such as those compiled by Najashi, Sheikh Tusi and others, this paper aims at the compilation and creation of biographies of Shi'ah Maghtal-writers from the beginning to the end of 5th century A.H. lunar.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Shi'ah
  • history
  • historiography
  • Maghtal-Writing