علل و عوامل دگرگونی تاریخی و اجتماعی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

شناخت عوامل دگرگونی‌های تاریخی - اجتماعی، همواره از دغدغه­های اندیشمندان بزرگ تاریخ بوده است اما دانشمندان درباره مبانی و رویکردهای ممکن به این تحولات اختلاف دارند. پس از رنسانس دو دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری و دیدگاه جامعه‌نگری درغرب، مباحث دگرگونی تاریخی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند؛ اما براساس مبانی قرآنی، دگرگونی تاریخی مبدأ هستی‌شناسانه‌ و وجود شناسانه ویژة خود را دارد. بنابراین نقش عوامل غیبی درتغییرات تاریخی و اجتماعی جایگاهی خاص می­یابد. از منظر قرآن پاره­ای از دگرگونی­های تاریخی در پیوند با رفتارهای انسان است و این رفتارها به نوبة خود متأثر از نوع غایت­نگری، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، جهان بینی و اراده انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical and Social Grounds of Alteration in View of Holy Qur’an

نویسندگان [English]

  • Qolamreza Jamshidiha 1
  • Ruhallah Rezvani 2
چکیده [English]

The recognition of the grounds of historical-social alteratins has been constantly the concern of great scholars of history, whereas the scientists are not unanimous over the principles and feasible approaches towards these alterations. After renaissance, the two approaches under the title of the economy of capitalism and the communalism in the west affected the arguments concerning the historical-social alteration, while on the basis of Qur’an principles, the historical alteration is of particular anthological origin.  ccordingly, a significant position is given to the role of invisible elements in the historical-social alteration. In view of Holy Qur’an, part of the historical alteration is connected to human’s behaviors as these are in their own turn affected by the type of prudence, social-cultural elements, world-view, and the will power of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur’an
  • rule-based
  • history
  • historical alteration
  • invisible elements
  • historical causality