جریان غلو در عصر امام کاظم علیه السلام با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

بررسی جریان فکری غلو در دوره امام کاظم7 موضوع اصلی این مقاله است. جریانی که نمایندگی اصلی آن در دست افراد واقفی­مسلکی چون محمد بن بشیر کوفی بود. پژوهش حاضر که بیشتر با تکیه بر منابع فرقه­شناختی و رجالی تدوین شده، درصدد شناسایی دقیق این فرد و جریان فکری او و نیز دیگر غلات این دوره، از جمله مُشَبّهه و نوع برخورد امام با آن‌هاست. بررسی این موضوع، نشان می‌دهد محمد بن بشیر با استفاده از ترفندهایی خاص، عده­ای را جذب خویش ساخت و عقاید غالیانه و بسیار افراطی چون الوهیت امام و توقف در ایشان را مطرح کرد و همین امر، سبب برخورد آن حضرت با وی شد. امام کاظم7 برای مبارزه با اندیشه­های غالیانه، علاوه بر اعلام برائت از محمد بن بشیر، لعن او، دروغ­گو خواندن وی، نفرین وی و نهایتاً حلال شمردن خون او از یک سو در برابر کسانی که تا آن زمان به جریان غلو پیوسته بوده­اند دست به روشنگری زدند و از سوی دیگر نسبت به آیندگان هم هشدار دادند و افزون بر این با اندیشه­های غالیانه مُشَبّهه نیز برخورد کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trend of Extremism in the Period of Imam Kazem (PBUH) Relying on Extremist Beliefs of Mohammad Ibn e- Bashir

نویسنده [English]

  • Yadullah Haajizadeh
چکیده [English]

The major issue of this article would be the investigation of the trend of intellectual extremism in the Period of Imam Kazem (PBUH); the main representatives of this trend were the followers of Vaqefi like Mohammad ibn e- Bashir e-Kufi. The present research mostly compiled via the sources of sects and rijal (scholars) is to accurately identify this person and his intellectual trend along with the other extremists of this period such as Moshabbaheh and the way of Imam’s confronting with them. The study of this issue clarifies that Mohammad ibn-e Basir attracted people through the particular tricks and stated extremist beliefs like the divinity of Imam and cessation on him so that this matter led to Imam’s confrontation with him. To encounter with the idea of extremism, Imam Kazem (PBUH) denounced Mohammad ibn e- Bashir, cursed him, called him fabricator, considered his martyrdom legitimate, illuminated towards those in favor of extremism also warned the people of future and encountered with extremist idea of Moshabbaheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Kazem (PBUH)
  • Extimism
  • Mohammad Ibn e- Bashir
  • Bashirieh
  • Vaqefieh