ثوری‌ها و حنبلی‌های اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شهرضا

2 کارشناس تاریخ

چکیده

مذهب ثوری و حنبلی از مذاهب اهل حدیث هستند که در قرون نخستین اسلامی، تحت تأثیر فضای فکری اصفهان که ویژگی‌ اصلی آن، غلبه محدثان بود پیروان زیادی در این شهر یافتند. ابتدا ثوری‌ها بر شهر غلبه داشتند، ولی به تدریج جای خود را به حنبلی‌ها دادند. حنبلی‌ها که در بسیاری از موارد، ادامه دهنده راه ثوری‌ها بودند تا زمان روی کارآمدن سلجوقیان بر فضای فکری اصفهان حاکمیت بلامنازعی داشتند و سیاست‌های مذهبی سلجوقیان و خواجه نظام الملک، زمینه تضعیف تدریجی این فرقه را فراهم کرد. مهم‌ترین ویژگی دوران تسلط حنابله بر اصفهان، سخت‌گیری نسبت به سایر فرقه‌های سنی و شیعه و مقابله با جریان‌های عقل‌گرا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thourids and hanbalites of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Sasan Tahmasbi 1
  • Zeinab Farrokhi 2
چکیده [English]

Thourids and Hanbalite are considered as the religions of traditionists who were inspired by intellectual atmosphere of Isfahan, with the special characteristics of overcoming the traditionists, and they found a number of followers in this city in the first Islamic centuries. Earlier, Thourids were ruling the city but gradually Hanbalites took their place. Hanbalites considered as the followers of Thourids in many aspects, indisputably governed the intellectual atmosphere of Isfahan until the rise of Saljughids but the religious policies of Saljughids and Khaje Nezam al- Molk provided the ground for the gradual weakness of this sect. The most important properties of Hanbalites' domination in Isfahan were the austerity towards Sunni and Shi'ah sects and the reaction towards the mentalist trends.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Sofyan e- Thouri
  • Ahmad Ibn e- Hanbal
  • Thourids Religion
  • Hanbalite Religion