بررسی انتقادی روش تاریخ نگاری مقاله «محمد؛ پیامبر اسلام» در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

تصویری که خاورشناسان از زندگی و شخصیت حضرت محمد6 در ویرایش دومِ دائرة المعارف اسلام چاپ لیدن، ارائه می­دهند در بسیاری از موارد با تصویری که مورّخان مسلمان در باره آن حضرت6 ارائه می­دهند تفاوت چشمگیری دارد. دلیل این امر، علاوه بر بینش دینی، سیاسی و علمی خاورشناسان به شیوه مطالعات آنان در مسائل تاریخ اسلام بازمی‌گردد. به نظر می­رسد نویسندگان مقالة «محمد؛ پیامبر اسلام» در این دائرة­المعارف، به دلیل نداشتن روشی مناسب، در بررسی و تحلیل حوادث و جریان­های عصر رسول گرامی6 چندان موفق نبود­ه­اند. در این نوشتار، مهم­ترین ضعف­ها و اشکال­های روش تاریخ نگاری مقالة فوق مانند برداشت سطحی از قرآن، عدم به کارگیری روش تحقیق مناسب در تاریخ اسلام و تفسیر مادی برای حقایق معنوی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Investigation on the Method of historiography of the Article "Prophet Mohammad" in the Encyclopedia of Islam, New Edition

نویسنده [English]

  • Hossein Abdolmohammadi
چکیده [English]

The image presented by Orientalists related to the life and characteristics of the Prophet Mohammad (P.B.U.H) in the encyclopedia of Islam, New Edition Leaden Publication, is so considerably different from that of him by Muslim historians in many aspects. It would be due to the religious, political and scientific insight of Orientalists as well as their method of studies related to the issues of the history of Islam. It seems that Mohammad's article in this encyclopedia has not been successful due to the lack of appropriate method in the analysis of incidents and the currents in the age of the Prophet.
In this writing, it has been investigated the way of historiography of this article such as superficial interpretation from Quran, not utilizing an appropriate research method in the history of Islam, and materialist interpretation around the spiritual facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encyclopedia of Islam
  • orientalists
  • prophet
  • historiography
  • Historical Research Method