درآمدی بر تاریخ اجتماعی اسپانیای اسلامی در منابع تاریخی و جغرافیایی قرن چهارم تا هفتم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

سرزمین اندلس که به فاصله کمی پس از فتوحات اسلامی از پیکره سیاسی دستگاه خلافت عباسی جدا شد، به دلیل شرایط ویژه اقلیمی، تاریخی و انسانی همواره مورد توجه مورخان، جغرافی­دانان، ادیبان و دیگر نویسندگان مسلمان قرار داشته است. در میان اخبار و روایت­های مربوط به این خطه از جهان اسلام، گزارش­های مربوط به تاریخ اجتماعی آن از جایگاهی ویژه برخوردار است. این مقاله پس از مروری بر سیمای کلی جغرافیای اسپانیای اسلامی می­کوشد با تکیه بر گزیده­ای از منابع تاریخی و جغرافیایی قرن چهارم تا هفتم هجری، به شیوۀ سند پژوهی، تاریخ اجتماعی این منطقه را با تأکید بر موقعیت اقتصادی و تجارت، مشاغل، گروه­های اجتماعی، اقوام و گزارش­های مذهبی مورد بررسی اولیه قرار دهد تا زمینه­ای برای پژوهش­های گسترده­تر در این شاخۀ نوپدید تاریخ نگاری را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Social History of Islamic Spain in the Historical and Geographical Sources from the Fourth to the Seventh Century After Hijrah

نویسنده [English]

  • Maryam Saeediyan Jazi
چکیده [English]

Andalusia land, separated from the political body of caliphate a little after Islamic conquests, has been the center of attention of historians, geographers, learned people and the other Muslim writers due to its particular climate, historical and humanistic conditions. Among the news and narrations related to this land in the world of Islam, the reports relevant to its social history are of particular position. Reviewing the general features of the geography of Islamic Spain and relying on the selection of historical and geographical sources from the forth to the seventh century via document survey, this writing tries to primarily study the social history of this area emphasizing on economical situation and commerce, occupations, social groups, nations and religious reports in order to provide the ground for more broad researches in this newly emerged branch of historiography.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andalusia
  • Islamic Spain
  • social history
  • commerce
  • Occupations