بررسی تاریخی حقوق بشر دوستانه در جنگ‌های پیامبر(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

رعایت حقوق زنان، کودکان، سال‌خوردگان و افراد ناتوان یکی از نکات مهم در جنگ است که از آن با عنوان حقوق بشر دوستانه «Humanitarian law» یاد می‌شود. در عصر حاضر سازمان‌ها، گروه‌ها و برخی از افراد در نقاط مختلف جهان تحت این عنوان فعالیت می‌کنند. شناخت جایگاه این قانون در اسلام و تبیین مفاد آن در سیره نبوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا رعایت اصول جوان‌مردانه، خودداری از روش‌های غیر متعارف در جنگ، حمایت از زنان و کودکان، حفاظت از افراد ناتوان و سال‌خورده و منع به کارگیری سلاح‌های مخرب از نکات مهمی هستند که در قوانین امروزی بر آنها تصریح می‌شود و این موارد در سیره نبوی نیز مورد تأکید قرار گرفته و اجرایی شده‌اند.
این نوشتار بر آن است تا با نگاهی به جنگ‌های عصر نبوی و بررسی توصیه‌های آن حضرت6 درباره گروه‌های ناتوان یا خارج از جنگ، راهکارهای پیامبر6 برای حفاظت از آنان را تبیین کند و به این پرسش پاسخ دهد که سیره رسول خدا6 درباره زنان، کودکان و افراد ناتوان دشمن در جنگ‌ها چگونه بود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical Study of Humanitarian Law in Prophet's Wars

نویسنده [English]

  • Hamidreza Motahhari
چکیده [English]

Considering the rights of women, children, elders and disable persons would be a significant issue during the war and it is interpreted as "Humanitarian law". In the present century, organizations, groups, and some people from various parts of the world are active in this regard. The recognition of the position of this law in Islam and clarification of its elements in prophet's conduct would be of significant importance. Since consideration of the chivalry principles, avoiding from the use of atypical methods in war, supporting women and children, protecting disable and elder people as well as forbidding the exploitation of destructive equipments are considered as imperative issues emphasized not only in recent laws but also in Prophet's conduct.
Studying the wars at the age of the prophet as well as his advice related to the disable people out of war, this writing is to clarify the prophet's strategies concerning the protection of them and to answer this question on the way of prophet's conduct towards women, children, and opponent disable people in wars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God's Messenger
  • Humanitarian Law
  • women
  • Children
  • Ecosystem