مناسبات امام جواد(ع) با شیعیان ساکن منطقه جبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، عضو هیأت علمی پاره وقت گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت و مدرس دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

فرایند و چگونگی مناسبات اهل بیت(ع) با ایرانیان، یکی از مهم‌ترین مباحث تاریخ ایران در دوره اسلامی به شمار می‌رود. امام جواد(ع) در عمر کوتاه خود، با وجود محدودیت‌های بسیار، به روش‌های مختلف با شیعیان ساکن در ایران به ویژه در منطقه جبال (جبل) مانند قم، همدان و ری ارتباط داشت. این نوشتار پس از مروری بر مفاهیم اصلی استفاده شده در مقاله و اشاره به شرایط زیست اجتماعی امام جواد(ع)، کوشیده است با استناد به انواع گزارش‌های تاریخی، شکل‌های تعامل امام جواد(ع) با شیعیان ساکن در قم، همدان، ری، قزوین، آوه، کاشان، اصفهان و دینور را، که در قالب تماس‌ها، مکاتبات، روابط مالی و تعیین وکیل بروز یافته است، بررسی کند. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده گسترش مناسبات امام جواد7 با ایرانیان در مقایسه با امامان پیش از ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Javad’s Interaction with the Shiites Resident in Jebal Area of Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Mahmood Samani
Ph. D in the history of Islamic culture and civilization, part time faculty member of Haj and Ziyarat research center, university professor of Maaref e- Eslami University
چکیده [English]

The process and quiddity of relationship of Iranians with the prophet’s family is one of the significant issues of Iran’s history in the Islamic era.  Is spite of great limitation, Imam Javad differently had relationship with Shiites resident in Iran particularly Jebal area such as Qom, Hamadan, and Rey.
Following a review on the main concepts utilized in the article, noting to the social conditions of Imam’s life and relying on all kinds of historical reports, this writing has endeavored to study the visits, letters, financial relationships, choosing representatives, and the other ways of Imam Javad’s interaction with Shiites resident in Qom, Hamadan, Rey, Qazvin, Aveh, Kashan, Isfahan, and Dinevar.
The findings of this research illustrates that Imam Javad’s relationship with Iranians has been much more than that of previous Imams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Javad PBUH
  • history of prophet’s family
  • Jebal state
  • Shiite history
  • Iran’s Shiites