نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

چکیده

بررسی فعالیت‌های گوناگون اصحاب ائمه: ابعاد تازه‌ای از تاریخ تشیع را باز می‌نُمایاند. نقش اصحاب ایرانی ائمه از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است و تأثیر آن‌ها در تاریخ‌نگاری را می‌توان از جمله این نقش‌ها برشمرد. بر اساس گزارش شیخ طوسی (م460هـ‌.ق) 37 تن از 116 نفر اصحاب امام جواد(ع) ایرانی بودند و تنی چند از آنان، در قالب نگارش کتاب و رساله در زمینه سیره، رجال، طبقات، ملاحم و مزارات، نوشته‌های تاریخی قابل ملاحظه‌ای پدید آوردند. این نوشتار ضمن معرفی این آثار، نقش آن‌ها را در تحریف‌زدایی از تاریخ‌نگاری رسمی دوره عباسی و ثبت رویدادها بر اساس معیارهای مکتب اهل بیت(ع) بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Followers of Imam Javad PBUH Regarding the Historiography in Abbasid Era

نویسندگان [English]

  • Seyed Mustafa Tabatabaee 1
  • Seyed Ahmad Aqili 2
  • Samaneh Hajjarpoor Khalaj 3
1 Ph. D student of history of Islam, Isfahan University
2 Assistant professor of history department, Sistan and Baluchistan University
3 M. A in history of Islamic culture and civilization
چکیده [English]

The study of various activities of Imam’s followers illustrates the new dimensions of Shiite history. The role of Imams’ Iranian followers is deserved to be studied in many aspects. Of their role is their impact on the historiography. Based on the report of Sheikh Toosi -460 After Hijrah- about 37 out of 116 followers of Imam Javad were considered Iranian and many of them provided considerable historical writings including books, dissertations related to the conduct, authorities and classes. This writing introduces these works and additionally considers their function in removing falsification from formal historiography in AbbasidEra as well as recording events consistent with the criteria of the school of prophets’ family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Javad PBUH
  • Iranian followers of Shiite Imams
  • Historiography
  • Islamic historiography
  • Abbasid caliphate