پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا(ع) و امام جواد(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

2 دانشجوی دکتری تاریخ اهل بیت(ع) جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

بررسی حیات فرهنگی و اجتماعی اصحاب امامان شیعه:، نظر تاریخ‌پژوهان دهه‌های اخیر را به خود جلب کرده است. اغلب پژوهش‌های جدید، احمد بن محمد بن عمرو بن ابی‌نصر بزنطی (م221هـ‌.ق) را به عنوان یکی از اصحاب امام رضا(ع) مورد توجه قرار داده‌اند اما به همراهی او با امام جواد(ع) و نیز جایگاه کلامی او به صورت بایسته نپرداخته‌اند. این نوشتار پس از مروری بر زندگی‌نامه بزنطی، آرای کلامی او را موضوع بررسی خود قرار داده است و پس از ارائه تحلیلی درباره جایگاه او در بین جریان‌های کلامی آن روزگار، روایات کلامی او را با تکیه بر محتوا و قالب بیان آن، گزارش کرده است؛ در ادامه، میزان و چگونگی ارتباط او با این دو امام را با استناد به شواهد تاریخی، مقایسه کرده و با اثبات این مدعا که پاره‌ای از روایات بزنظی از امام رضا(ع)، در حقیقت منقول از امام جواد(ع) است، به این نتیجه رسیده است که وی، با وجود فاصله جغرافیایی که با اصحاب امام رضا(ع) داشت، توانست در عهد امام جواد(ع) هم جایگاه ویژه خود را در بین آنان حفظ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Bazanti’s Position before Iman Reza and Imam Javad PBUT

نویسندگان [English]

  • Nematollah Safari Forooshani 1
  • Mohammad Taqi Zakeri 2
1 Associate professor of Jamiat al-Mustafa al-Alamiyah
2 Ph. D student of Islamic history and civilization, Jamiat al-Mustafa al-Alamiyah
چکیده [English]

The study of cultural and social life of Shiite Imams’ followers has attracted the attention of history surveyors during the recent decades. Most of the new researches have considered Ahmad ibn e- Mohammad ibn e- Amrov ibn e- Abinasr e- Bazanti -221 After Hijrah- as one of the followers of Imam Reza PBUH while they did not regard his companionship with Imam Javad and his theological position as it is expected. This writing has reviewed on the life of Bazanti and his theological ideas, presented an analysis on his position among the theological trends of that time and reported his theological narrations on account of the content and structure of his statement. Afterward, it has compared the amount and quality of his relationship with these two Imams referring to the historical evidences and lastly, it has proved this claim that some of the narrations of Bazanti are referred to Imam Reza PBUH and actually it has been narrated by Imam Javad. It is concluded that, in spite of having geographical distance, Bazanti could keep his position among the followers of Imam Reza in time of Imam Javad as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Javad
  • imam Reza
  • followers of Shiite Imams
  • Iranian followers of Imams
  • Ahmad ibn e- Abinasr e- Bazanti