قبیله کِنْدِه و نقش آن در مهم ترین رویدادهای عصر جاهلی و صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و رئیس گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

شناخت بخش مهمی از رویدادهای صدر اسلام در گروی شناخت قبایل عرب جاهلى و هنجارها و رویه های درونی و کشمکش های بین قبیله ای آنهاست. قبیله کنده یکی از قدرتمندترین قبایل یمنی قبل از اسلام است که به دلیل داشتن جنگاورانى نیرومند و جسور و سطح آگاهی رؤسای آن نقش آشکاری در تحولات سیاسی صدر داشت. نوشتار حاضر با واکاوی اطلاعات موجود در منابع اولیه چگونگی شکل گیرى، نسب، انشعابهای درون قبیلگی، دین، سرزمینهاى محل سکونت و مهمترین رویدادهای تاریخ این قبیله پیش و پس از ظهور اسلام را گزارش کرده است و سپس به چگونگی اسلام آوردن این قبیله و ریشه یابی ارتداد آنها پس از رحلت پیامبر(ص) پرداخته است. بخش پایانی مقاله نیز به بررسی نقش مثبت یا منفی برخی شخصیتهای نامدار این قبیله در تحولات سیاسی و اجتماعی نیمة نخست قرن اول هجری اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kendeh Tribe and Its Role in the Most Important Events of Ignorance Age and Early Islam

نویسنده [English]

  • Ramezan Mohammadi
Faculty member of history department, Hozeh and University Institute
چکیده [English]

Identifying an important part of the events of early Islam depends on the identification of Arab tribes, in ignorance age norms, and internal trends and their intertribal disputes. Kendeh tribe is considered as one of the most powerful Yemeni tribes before Islam and it was of a considerable role concerning the political changes of early Islam due to having strong, courageous warriors as well as the awareness of its heads. 
The present writing has investigated the data present in the early sources and reported the way of development, origin, intertribal branches, religion, residence, the most important events occurred in this tribe before and after the advent of Islam and then it has studied the way of their believing in Islam and the origin of their apostasy following the departure of Prophet Mohammad PBUH. The last part of the article has been devoted to the investigation of the positive or negative role of some outstanding characters of this tribe within the political and social changes of the first half of the first century after hijrah.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of early Islam
  • tribal system
  • Yemeni tries
  • Kendeh tribe
  • Kufa