تعارض گزارش‌های آماری در بررسی‎های تاریخی؛ نمونه موردی، شمار زخم‎های امام حسین علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

تعارض گزارش‌های آماری در بررسی‎های تاریخی، یکی از مسائل دانش تاریخ و به ویژه تاریخ‎نگاری است. این مسئله زمانی اهمیت خواهد یافت که گزارش‌های آماری فراوانی از یک رویداد در دسترس باشد. درباره حادثه کربلا، گزارش‌های آماری فراوانی در منابع یافت می‌شود. یکی از این گزارش‌ها، شمار زخم‎های امام حسین علیه السلام است. براساس استقرای نویسنده، حدود چهارده گزارش آماری در این زمینه ثبت شده است که سازگاری آنها با یکدیگر دشوار است. نویسنده در این مقاله سعی می‎کند با استفاده از روش تاریخ‎گذاری گزارش و تفکیک گزارش‎های زخم از گزارش‎های پارگی لباس، تعیین لباس امام علیه السلام در صحنه نبرد، بررسی تطبیقی روایت‎های شیخ مفید، ابن اعثم و خوارزمی از لحظات پایانی زندگانی امام حسین علیه السلام و بازسازی صحنه نبرد با تکیه بر روایت شیخ مفید، به گزارش آماری صحیح نزدیک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inconsistency of Statistical Reports of the Historical Studies; a Case Study, the Number of Imam Hussein’s Injuries

نویسندگان [English]

  • Mehran Esmaeeli 1
  • Zahra Zaki 2
1 Faculty Member of Shahid Beheshti University
2 M. A in History of Islam, Ahl e-Bait International University
چکیده [English]

Contradiction of statistical reports of the historical studies is considered as one of the issues of the history science and particularly historiography. This issue gets a great significance when there exists a plentiful statistical report on an event.
Regarding the tragedy of Karbala, it is found numerous statistical reports in different sources.
One of these reports is concerned with the number of Imam Hussein’s injuries. According to the author, it has been registered around 14 reports in this regard while their conformity with one another is not easy. In this article, the author tries to achieve a sound statistical report via putting the date of report, taking the reports of injury apart from the reports on the tear of clothes, determining the clothes of Imam in the scene of battle, the comparative investigation of the narrations by Sheikh e-Mofid, Ibn e-A’sam and Kharazmi related to the last moments of Imam Hussein’s life as well as the reconstruction of battle scene relying on the narration by sheikh e- Mofid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein
  • martyrdom graphy
  • Ashura
  • statistics in history
  • Karbala