اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

اصفهان در قبل و بعد از اسلام همواره نظاره گر تحولات مهم سیاسی، نظامی و اجتماعی بوده است. با حمله اعراب به ایران، شهرهای این سرزمین از جمله اصفهان از ابعاد ساختار شهری، ترکیب و بافت جمعیتی و نظام مالیاتی دچار تغییر چشم‌گیری شد. اصفهان در ابتدای عصر اسلامی، مانند بسیاری از سایر شهرهای ایران با اهمیّتی کمتر نسبت به دوره قبل به حیات شهری خود ادامه داد. گذشت زمان و آشنایی حاکمان جدید اسلامی با شهرهای ایران سبب شد که اصفهان مورد توجه و عنایت دوباره قرار گیرد و حتی جایگاه مطلوب‌تری نسبت به عصر ساسانیان پیدا کند. در این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و با روش توصیفی- تحلیلی، فراز و فرودهای این شهر از اواخر دوره ساسانی تا پایان قرن دوم هجری ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isfahan in First Two Centuries after Hijrah

نویسندگان [English]

  • Saleh Pargari 1
  • Arman Forohi 2
  • Adel Shabani moqadam 3