پیدایش و تطور دولت زیدیه در یمن

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

2 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

چکیده

جنوب جزیره العرب که در کتیبه­های باستانی به نام یمنت خوانده می­شود از سال 1200 پیش از میلاد دارای نظامهای حکومتی بوده است. مورخان به این سرزمین به سبب پیشینه تاریخی آن در دورانهای پیش و پس از ظهور اسلام توجه کرده­اند. هم چنین در قرآن، توجه ویژه­ایی به این منطقه شده است. این پژوهش تاریخی به حوادث پس از ظهور اسلام در این سرزمین می­پردازد و پیدایش و تطور دولت زیدی در یمن و تحولات آن را در میانه سالهای 280 – 298ه.ق / 893 – 911 م  بررسی می­­کند. پیدایش این دولت در یمن و فعالیت امامان زیدی و شیعیانشان در این بخش از جهان اسلام سبب شد این دولت، تنها حکومت زیدی باشد که بیش از هزار سال پایدار بماند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Genesis and Evolution of Zaydism Government in Yemen

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Musavinezhad 1
  • Ali Yazdani 2