نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

چکیده

به کارگیری قرآن و گزارشهای تفسیری، با توجه به اطلاعات فراوان تاریخی نهفته در آن، اهمیت بسیاری در حوزه پژوهش سیره نبوی دارد. در این مقاله تلاش شده تا به مدد قرآن و گزارشهای تفسیر کننده آن، داستان آیات شیطانی نقد و بررسی شود. آیات شیطانی داستان مشهوری در تاریخ اسلام است که مورد توجه محافل علمی از جمله شرق شناسان بوده است. متن مورد نقد و بررسی این داستان، بر اساس گزارشهایی است که محمد بن جریر طبری، از مفسران و فقیهان و مورخان پیشگام قرن چهارم در دو کتاب تاریخ الملوک و تفسیر جامع البیان نقل کرده است. این نقد، بدون در نظر گرفتن آموزه­های کلامی و دینی، ناهمخوانی درونی این گزارشها و ناسازگاری آن با گزارشها و شواهد تاریخی دیگر را نشان می­دهد که به روشنی گواه غیر واقعی بودن این داستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inward and Outward Criticism of Tabaris Report on the Story of Qaraniq

نویسندگان [English]

  • Mehran Ismaeeli 1
  • Mohammad Saeed Nejati 2