نویسنده = حمید رضا مطهری
مشاغل اصحاب امام حسن عسکری(ع)

دوره 23، شماره 2- تابستان 1401- مسلسل 90، آذر 1401، صفحه 61-82

10.22081/hiq.2022.73488

حمید رضا مطهری؛ زهرا زارعی


گونه‌شناسی گرایش‌های فکری اصحاب فقیه امام سجاد(ع)

دوره 22، شماره 1 - بهار1400 _ مسلسل 85، خرداد 1400، صفحه 67-100

10.22081/hiq.2021.70430

حمید رضا مطهری؛ محمدباقر شاکری


راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی

دوره 19، شماره 2 - تابستان 97 - مسلسل 74، شهریور 1397، صفحه 41-68

10.22081/hiq.2018.66104

حمید رضا مطهری؛ مصطفی نادری