بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

نوشتار پیش‌رو، در پی بررسیِ انتقادی نظرگاه‌های نایکسان درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان وی است. در این باره، دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی از نویسندگان در سده‌های متمادی، با گرایش‌های‌ اعتقادی مختلف و از طیف‌های گوناگون فکری و علمی، او را پیرو مذهب زیدیه شمرده­ اند و در مقابل، گروهی دیگر از نویسندگان امامی که بیشتر از قرن دهم هجری به بعد هستند، با استناد به پاره‌ای از گزاره‌ها، او را عالمی امامی‌ مذهب معرفی کرده‌اند. با بررسی تحلیلی گزاره‌ها و شواهد تاریخی و نیز آثار و آرای ناصر کبیر، درمی‌یابیم که دیدگاه گروه نخست، به صواب نزدیک‌ تر است. در زمینه مذهب خاندان ناصر کبیر نیز می­توان گفت اگرچه برخی منابع به مذهب امامی ایشان تصریح کرده‌اند، ولی با بررسی قراین و شواهد تاریخی، به‌احتمال قوی، سایر افراد دودمان ناصر کبیر نیز به مذهب زیدیه باورمند بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critical Study of Viewpoints Regarding Nasser e- Kabir and His Household’s Religion

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Musavinezhad 1
  • Seyed Akbar Musavi Tanyani 2
1 Faculty member of Adyan -Va- Mazaheb University, Qom
2 student of Shiite study, Adyan -Va- Mazaheb University
چکیده [English]

The present writing is to critically investigate the diverse viewpoints concerning the religion of Nasser e- Kabir and his household. There exist two viewpoints in this regard: a group of authors in many centuries with various belief tendencies and belonging to the different intellectual and scientific assemblies consider him to be the follower of Zeidiyeh religion and conversely the other group of Imami authors –often since the 10th century and then- have introduced him as Imami scholar on the basis of some propositions. Through the analytical investigation of the propositions and historical evidences as well as the works and ideas of Nasser e- Kabir, it is concluded that the viewpoint of the first group is closer to reality. In regard with the religion of Nasser e- Kabir’s household, some sources regard them as Imami while the study of historical evidences makes known that the other members of household have been the believers of Zeidiyeh as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasser e- Kabir
  • Nasser e- Atroosh
  • Twelvers
  • Zeidiyeh
  • Nasser e- Kabir’s household