کلیدواژه‌ها = شهدای کربلا
تعداد مقالات: 2
1. جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، تابستان 1398، صفحه 79-98

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی


2. سیر تاریخی ذکر رجزهای شهدای کربلا در منابع تاریخی قرن دوم تا ششم هجری

دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، زمستان 1396، صفحه 37-70

رمضان محمدی؛ محمد محمدی‌فر