کلیدواژه‌ها = امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
تعداد مقالات: 1
1. دلایل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر (613ق.)

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، بهار 1393، صفحه 93-134

ناهید طیبی