نویسنده = ناهید طیبی
تعداد مقالات: 3
2. خوانش و بررسی روایات مربوط به خَیزُران، مادر امام جواد(ع)

دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، بهار 1395، صفحه 179-212

ناهید طیبی


3. دلایل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر (613ق.)

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، بهار 1393، صفحه 93-134

ناهید طیبی