نویسنده = ناهید طیبی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی دلالت‌های تاریخی خطبه ام الخیر در دفاع از ولایت امیرمؤمنان(ع)

دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، بهار 1399، صفحه 119-138

نفیسه فقیهی مقدس؛ ناهید طیبی


3. خوانش و بررسی روایات مربوط به خَیزُران، مادر امام جواد(ع)

دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، بهار 1395، صفحه 179-212

ناهید طیبی


4. دلایل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر (613ق.)

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، بهار 1393، صفحه 93-134

ناهید طیبی