نویسنده = ناهید طیبی
واکاوی دلالت‌های تاریخی خطبه ام الخیر در دفاع از ولایت امیرمؤمنان(ع)

دوره 20، شماره 4 - زمستان 98 _ مسلسل 80، اسفند 1399، صفحه 119-138

10.22081/hiq.2020.68785

نفیسه فقیهی مقدس؛ ناهید طیبی


خوانش و بررسی روایات مربوط به خَیزُران، مادر امام جواد(ع)

دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، فروردین 1395، صفحه 179-212

ناهید طیبی


دلایل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر (613ق.)

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، خرداد 1393، صفحه 93-134

ناهید طیبی