دوره و شماره: دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83 - شماره پیاپی 83، پاییز 1399، صفحه 1-346 
3. رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص)

صفحه 77-110

شکرالله خاکرند؛ سیداحیا سیدی؛ معصومه دهقان


5. اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع)

صفحه 139-166

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ رضا رمضانی؛ رشید رکابیان


7. مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21 ه.ق)

صفحه 205-236

پژمان افخمی عمله قشقایی؛ احمد زنگنه آبادی؛ حسن الهیاری


9. مناسبات سیاسی ـ نظامی حکومت بنی‌هود و قشتاله

صفحه 283-310

رضوان یزدانی؛ یونس فرهمند؛ قنبر علی رودگر