نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، زهرا بررسی شیوه مواجهه علمای شیعه عصر صفوی با انحراف‌های فکری صوفیان عارف‌نما [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 203-226]

ا

 • احمدی، علی تحلیل روایی ـ تاریخیِ پرچم‌داری امیرمؤمنان علی(ع) در غزوات پیامبر اکرم(ص) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 7-40]
 • اشتری تلخستانی، امیر بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم » [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 129-172]
 • اکبری، مرتضی واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]
 • اکبری سولگان، هادی نقش ابراهیم‌بن‌محمد ثقفی در گسترش علوم اسلامی در قرن سوم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 99-134]
 • اکبرنژاد، مهدی واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]

ب

 • بابایی، حبیب الله شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 69-100]
 • باباخانی، علی تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 149-178]
 • بیات، علی شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 69-100]

پ

 • پیرمرادیان، مصطفی اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 203-232]

ت

 • توحیدی نیا، روح الله بایسته‌های هم‌گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 173-202]

ج

 • جعفری سروجهانی، مرم بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 211-240]

چ

 • چلونگر، محمدعلی جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 111-148]

ح

 • حاجیان پور، حمید کاربست تزِ واساختیِ تاریخ در تبیین کثرت قرائت ها از مسئله جانشینی پیامبر(ص)؛ مطالعه موردی روایت های یعقوبی، طبری و شیخ مفید [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 179-216]
 • حسینیان مقدم، حسین تحلیلی بر سیره‌نگاری شیعیان تا قرن پنجم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 7-40]
 • حسینی کجانی، سید محمد صادق بررسی تطبیقی الگوی تاریخ نگاری قرآن کریم و منابع تاریخی منتخب (مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن هشام و تاریخ طبری) در نحوه انعکاس آگاهی پیشین یهود از صفات پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 7-36]

ذ

 • ذرّیه، محمدجواد بررسی شیوه مواجهه علمای شیعه عصر صفوی با انحراف‌های فکری صوفیان عارف‌نما [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 203-226]

ر

 • رضائی پناه، امیر مبانی ساخت یابی هویت سیاسی اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی - (سیری از هویتپردازی تا آناکرونیسم) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 245-280]
 • رضوی، سید ابوالفضل واکاوی تاریخ‌نگاری بدلیسی؛ با تأکید بر دفتر چهارم هشت‌بهشت [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 101-136]
 • رضوی، سید ابوالفضل نهادهای آموزشی خراسان در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خلافت مأمون ( 198 - 218 ه ق ) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 99-128]
 • رفعت، محسن روایت‌های عاشورایی الأخبارالطوال دینوری در میزان نقد و بررسی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 7-40]
 • رمضانی، رضا جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 79-98]
 • روحی برندق، کاوس تحلیل روایی ـ تاریخیِ پرچم‌داری امیرمؤمنان علی(ع) در غزوات پیامبر اکرم(ص) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 7-40]
 • روزبهانی، محمد رضا تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران با تأکید بر نقش تشیع و تصوف [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 217-244]

ز

 • زندیه، حسن نهادهای آموزشی خراسان در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خلافت مأمون ( 198 - 218 ه ق ) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 99-128]
 • زینلی، بهمن نقش شیعیان در انساب‌نگاری سده هشتم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 167-202]

س

ش

 • شاهمرادی، سید مسعود اسماعیلیه نزاری محمدشاهی و قاسم‌شاهی ایران در دوران صفویه [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 241-280]
 • شمس‌آبادی، هادی نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 135-166]

ص

ط

 • طباطبایی، محمدعلی تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی‌ ـ ‌اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 137-180]
 • طهوری نیا، علی نسبت سنجی گفتمان ملی گرایی ایرانی با گفتمان صفویه [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 233-272]

ظ

 • ظریفیان منش، کمال نهادهای آموزشی خراسان در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خلافت مأمون ( 198 - 218 ه ق ) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 99-128]

ع

 • عارف نژاد، ابوالقاسم نسبت سنجی گفتمان ملی گرایی ایرانی با گفتمان صفویه [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 233-272]
 • عقیلی، سیداحمد اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 203-232]

غ

 • غفرانی، علی نقش شیعیان در تدوین منابع جغرافیایی [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 41-66]

ف

 • فروهی، آرمان تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 181-210]
 • فلاح زاده، احمد روند شکل گیری عثمانی در روزگار تکوین ( 716 - 804 ق ) ؛ از غازی گری تا دولت یابی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 273-316]

ک

 • کاظم بیگی، محمدعلی شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 69-100]
 • کمالی سروستانی، خسرو بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 211-240]

گ

 • گودرزی، ابراهیم واکاوی تاریخی علل خروج سیّدالشهداء (ع) از مدینه و مکّه [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 77-110]

ل

 • لعل شاطری، مصطفی تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 181-210]

م

 • مجنونی ورانلو، امید تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 181-210]
 • محمدی، رمضان واکاوی تاریخی علل خروج سیّدالشهداء (ع) از مدینه و مکّه [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 77-110]
 • مرادی نسب، حسین نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 135-166]
 • میر حسینی، یحیی تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 149-178]
 • مرزبند، رحمت الله بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 37-76]
 • مطهری، حمید رضا راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 41-68]
 • مظفری، حمید اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 203-232]
 • معلمی، مصطفی بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 37-76]
 • ملکی منفرد، حسین واکاوی تاریخ‌نگاری بدلیسی؛ با تأکید بر دفتر چهارم هشت‌بهشت [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 101-136]
 • منتظرالقائم، اصغر جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 111-148]
 • مهدوی راد، محمدعلی تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی‌ ـ ‌اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 137-180]
 • موسوی تنیانی، سید اکبر جریان تاریخ‌نگاران امامیِ بصره از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 67-98]
 • موسوی سیانی، سعید کاربست تزِ واساختیِ تاریخ در تبیین کثرت قرائت ها از مسئله جانشینی پیامبر(ص)؛ مطالعه موردی روایت های یعقوبی، طبری و شیخ مفید [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 179-216]

ن

 • نادری، مصطفی راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 41-68]
 • نجاتی، محمدسعید جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 111-148]

ی

 • یاری، سیاوش واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]
 • یاوری سرتختی، محمد جواد بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم » [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 129-172]