نمایه نویسندگان

آ

 • آغایلی، امیر نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه» [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 7-38]
 • آقامحمدی، سمیه سیمای زن در سروده‌های چهار شاعر منتخب عصر عباسی: عباس‌بن‌اَحنف، ابوالعتاهیه، دعبل و متنبّی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 229-250]

ا

 • ایزدی، حسین سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک) [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 161-186]
 • امانی چاکلی، بهرام سیمای زن در سروده‌های چهار شاعر منتخب عصر عباسی: عباس‌بن‌اَحنف، ابوالعتاهیه، دعبل و متنبّی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 229-250]
 • امیدیان، زینب امحای بت‌پرستی و بازآفرینی غرور قومی عرب؛ جستاری در تاریخ‌نگاری هشام کلبی بر پایۀ کتاب الأصنام [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 153-191]
 • امرایی، رحیم رفتارشناسی خواص مکتب خلفا در مواجهه با حق خلافت اهل‌بیت(ع) در سده‌های نخستین اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 97-126]
 • امین‌ناجی، محمدهادی تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 135-160]

ب

 • بیرانوند، زینب عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی(ع) در سرنوشت پیکار صفین؛ مقایسه موردی: مالک اَشتر و اَشعث بن قیس [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 85-134]
 • برومند اعلم، عباس ساختار و گونه‌های نهادهای علمی و آموزشی افریقیه در عصر بنوحفص (625ـ941ق) [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 235-264]

پ

 • پیرمرادیان، مصطفی نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه» [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 7-38]

ت

 • تقوی، هدیه تفاوت قشربندی اجتماعی در مناطق شمالی و جنوبی جزیرة العرب و منطقه حجاز در آستانه ظهور اسلام [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 53-84]

ث

 • ثواقب، جهانبخش عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی(ع) در سرنوشت پیکار صفین؛ مقایسه موردی: مالک اَشتر و اَشعث بن قیس [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 85-134]

ج

 • جعفریان، رسول شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 7-49]

ح

 • حاجی زاده، یدالله غالیان دوره امام جواد(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آن‌ها [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 213-238]
 • حجارپور خلج، سمانه نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 103-122]
 • حسین شاه، سید علمدار جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه‌قاره هند [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 193-227]
 • حضرتی، حسن امحای بت‌پرستی و بازآفرینی غرور قومی عرب؛ جستاری در تاریخ‌نگاری هشام کلبی بر پایۀ کتاب الأصنام [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 153-191]

خ

 • خاکرند، شکرالله تبیین آماری جنگ‌های اتابکان زنگی از سال 521 تا 569 هجری قمری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 193-234]
 • خانجانی، قاسم مناسبات فکری دو حوزه علمی تشیع قم و اهواز در قرنهای دوم و سوم هجری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 7-52]
 • خسروبیگی، هوشنگ جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 127-160]

د

ذ

 • ذاکری، محمدتقی پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا(ع) و امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 43-76]

ر

 • رزاقی موسوی، سید قاسم چالش‌های اندیشه‌ای و اقتصادی شیعیان در عصر امام باقر(ع) [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 71-96]
 • رضایی‌پناه، امیر تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه‌نویسی عصر صفوی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 121-152]
 • رضوی، سید ابوالفضل جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 127-160]

س

 • سامانی، سید محمود مناسبات امام جواد(ع) با شیعیان ساکن منطقه جبال ایران [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 123-154]
 • سلیمانی، علی جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 127-160]
 • سلیمانی آشتیانی، مهدی نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه(ع) [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 51-81]

ش

 • شوکتی ‌مقرب، سمیه تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه‌نویسی عصر صفوی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 121-152]

ص

 • صادقی، سید جعفر تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 135-160]
 • صادقی، مصطفی بررسی نظریه شیخ مفید درباره شهادت امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 155-178]
 • صفری فروشانی، نعمت الله پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا(ع) و امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 43-76]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه(ع) [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 51-81]

ط

 • طارمی راد، حسن شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 7-49]
 • طیبی، ناهید خوانش و بررسی روایات مربوط به خَیزُران، مادر امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 179-212]
 • طباطبایی، سید مصطفی نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 103-122]
 • طرفداری، علی‌محمد در تکاپوی تأسیس حکومت دینی: بررسی تاریخی زمینه‌ها و دلایل برآمدن و براندازی نهضت دارالارقم در مالزی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 187-217]

ع

 • عباس، محمدطاهر جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه‌قاره هند [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 193-227]
 • عقیلی، سید احمد نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 103-122]
 • علوی‌پور، انتظار ساختار و گونه‌های نهادهای علمی و آموزشی افریقیه در عصر بنوحفص (625ـ941ق) [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 235-264]

ف

 • فیاض انوش، ابوالحسن نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه» [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 7-38]
 • فقهی‌زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 135-160]
 • فلاح‌زاده، احمد پرداختی تاریخی بر آیین‌های فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی بویهیان [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 83-120]

ق

 • قریب، قاسم شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 7-49]
 • قناتغستانی، مهدی محمدی تبیین آماری جنگ‌های اتابکان زنگی از سال 521 تا 569 هجری قمری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 193-234]

ک

 • کریم‌زاده سورشجانی، شهناز سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک) [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 161-186]

م

 • میرهلی، سید امیر چرایی شکست اصلاحات اقتصادی عمر بن عبدالعزیز (م101ق) [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 161-192]
 • مطهری، حمیدرضا روش‌شناسی مناظره‌های امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 77-102]
 • مقدسی، یدالله نقد و بررسی تاریخ ولادت و شهادت امام جواد‏ (ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 7-42]

ه

 • هدایت‌پناه، محمدرضا مناسبات فکری دو حوزه علمی تشیع قم و اهواز در قرنهای دوم و سوم هجری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 7-52]