دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22081/hiq.2020.57940.2053

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


2. تحلیلی بر فضای تاریخی ـ گفتمانی «الرد علی الرافضة» حکیم ترمذی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22081/hiq.2021.59384.2108

یحیی میر حسینی؛ نجف یزدانی؛ فاطمه موسوی


3. نامه های رسول خدا(ص) به ملوک و انگاره های مونتگمری وات در این باره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22081/hiq.2021.57930.2054

هادی مهدوی چَرَمی؛ علی رضا روحی؛ سیدحسین مجتبوی


4. جستجوی منزلت در تاریخ بیهقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22081/hiq.2021.54934.1939

جمیله یوسفی


5. خاندان محلی شُمله‌ خوزستان در مرکز گریزی از سلجوقیان (از 548 تا 591 ه.ق ))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1400

10.22081/hiq.2021.57124.2017

مهدی وزینی افضل؛ علی ابوالقاسمی


6. دولت ادریسیان و سه عامل مهم در تحولات فرهنگی قرون سوم و چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22081/hiq.2021.59567.2117

اعظم مظفری؛ فیض اله بوشاسب؛ علیرضا ابطحی


7. گفتمان زمانه و سیره ی سیاسی- اجتماعی امام سجاد علیه السلام با روش تقیّه (مطالعه موردی: تبیین تقیّه در مواجهه با قیام حَرّه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22081/hiq.2022.55052.1943

مرضیه برزن؛ کریم نجفی برزگر؛ اصغر قائدان؛ مریم غلامی


8. نقش حکومت‌های ایرانی در فروپاشی دولت شهر قم طی سده‌های سوم و چهارم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22081/hiq.2022.54627.1932

محمد رضا رحمتی؛ مریم خسروابادی؛ ام البنین مجلسی


9. عوامل مؤثر در کاهش کارایی اقتصادی فعالیت‌های کشتیرانی رودخانه‌های عراق در عصر عباسیان132-334ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22081/hiq.2022.53656.1886

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق؛ جعفر نوری


10. دلالت‌های منابع عربی و فارسی دوره اسلامی بر مبانی قدرت و مشروعیت سیاسی عصر اشکانی و ساسانی: یک مطالعه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22081/hiq.2022.55535.1958

شهناز حجتی نجف ابادی؛ محمد تقی ایمان پور


11. تحلیل تاریخی علل ساختاری زوال حکومت آل بویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.57873.2048

ابوذر کرم اللهی؛ سید حسن قریشی کربن؛ ساسان طهماسبی


12. نقد گزارش فتح اندلس: بررسی موردی بیت ذوالاقفال در طلیطله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.56467.1990

سهراب اسلامی؛ یونس فرهمند


13. جستاری دررفتارشناسی متفاوت برخی از اصحاب امامیه بااهل بیت در چگونگی رفتار با مخالفان سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.59517.2113

علی آقا نوری


14. بررسی پیمان قبیله خزاعه وعبدالمطّلب وتاثیرآن برروابط بانبی اکرم(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22081/hiq.2022.53698.1889

محمدعلی امینی؛ شهربانو دلبری (نویسنده مسئول)؛ طاهره عظیم زاده طهرانی


15. راهکارهای امام علی(ع) در مواجهه با چالش‌های قاعدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22081/hiq.2022.61808.2200

سید آیت الله احمدی شیخ شبانی؛ حامد قرائتی


16. واکاوی روایی-تاریخی گزارش های اسلام آوردن نجاشی پادشاه حبشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.61658.2194

عیسی محمودی مزرعاوی؛ قاسم بستانی؛ مینا شمخی؛ علی مطوری


17. پویش فرهنگی شعوبیه با محوریت جعل حدیث و روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.59957.2137

احمد عباسی نیا؛ حسن شادپور؛ محمدنبی سلیم


18. پیوند ناسیونالیسم شاهنشاهی و برپایی مراسم هزاره فردوسی در دورة پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.60461.2156

علی محمد طرفداری


19. بررسی و تحلیل محتوایی متعه ‌نامه های دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.58814.2091

حسن زندیه؛ احمد دستوان


20. هویت ایرانیان در گذرگاه تاریخ(باتاکیدبرهویت دینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.57286.2024

رشید رکابیان؛ مرتضی بابایی


21. مناسبات سیاسی - اجتماعی ایرانیان با یمن در سه قرن نخست هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.55121.1944

عبدالرفیع رحیمی؛ زهرا طاهری


22. نقش انجمن ایالتی آذربایجان و روزنامة انجمن تبریز در ادبیّات عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.60925.2177

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سید محمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


23. مبانی فکری جریان ضد شعوبی سده های نخستین اسلامی با تکیه بر آراء ابن قتیبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.58058.2062

قاسم قریب؛ جواد عباسی؛ سید جلال رجایی


24. بیت المال و نظام سیاسی در تاریخ اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2020.57218.2019

سعید جهانگیری؛ مهدی فدایی مهربانی


25. بررسی و تحلیل شخصیت، آثار تاریخی و تاریخ نگاری علی بن ابراهیم جَوّانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.53463.1877

محمد جواد یاوری سرتختی


26. تأثیر خاندان مهزیار در انتقال و گسترش علوم و معارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تا هفتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.56333.1985

زینب امیدیان؛ برات الله حمیدی منش؛ علی یحیایی


27. پژوهشی در سن پیامبر(ص) هنگام بازسازی خانه کعبه توسط قریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.61235.2185

حسین مصطفوی زاده؛ سید آیت الله احمدی شیخ شبانی