کلیدواژه‌ها = وقف
تعداد مقالات: 2
1. نظام وقف در بیمارستان‌های دورة اسلامی از ابتدا تا آغاز عثمانی

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، زمستان 1391، صفحه 183-212

اصغر منتظر قائم؛ شمس حسینی؛ کیومرث عظیمی


2. جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تابستان 1391، صفحه 151-181

حسین ایزدی؛ صدرالله اسماعیل زاده