کلیدواژه‌ها = مغولان هند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 211-240

خسرو کمالی سروستانی؛ مرم جعفری سروجهانی