کلیدواژه‌ها = علامه مجلسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه مواجهه علمای شیعه عصر صفوی با انحراف‌های فکری صوفیان عارف‌نما

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 203-226

محمدجواد ذرّیه؛ زهرا آبیار