کلیدواژه‌ها = گزاره‌های تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، زمستان 1393، صفحه 123-144

یحیی میر حسینی؛ حسین شجاعی