کلیدواژه‌ها = کربلاء
تعداد مقالات: 4
1. جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، تابستان 1398، صفحه 79-98

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی


2. نقش شیعیان در تدوین منابع جغرافیایی

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 41-66

علی غفرانی