کلیدواژه‌ها = تحلیل انتقادی گفتمان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان حدیثی شیعه؛ مطالعه موردی کتاب الحجة در کافی

دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، پاییز 1398، صفحه 59-92

سعید موسوی سیانی؛ سجاد مرادی؛ محمد باقر دالوندی


2. نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در البدایة و النهایة

دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، بهار 1388، صفحه 149-186

حسن حضرتی؛ منیره شریعت جو