کلیدواژه‌ها = امام صادق(ع)
تعداد مقالات: 5
1. مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق)

دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، پاییز 1398، صفحه 7-30

رمضان محمدی؛ محمدعلی توحیدی نیا؛ روح الله توحیدی نیا


2. راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 41-68

حمید رضا مطهری؛ مصطفی نادری


4. ابن ابی العوجا و امام صادق(ع)

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، زمستان 1385، صفحه 81-100

طاهره عظیم زاده طهرانی


5. عبدالملک بن اعین

دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، بهار 1381، صفحه 25-46

محمد اصغری نژاد