کلیدواژه‌ها = کتاب­های هندی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر علمی - فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده های نخستین اسلامی

دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، زمستان 1386، صفحه 123-146

محمد غفوری