کلیدواژه‌ها = تاریخ نگاری
تعداد مقالات: 5
1. فاطمیان از منظر مورخان شرق جهان اسلام با تأکید بر عراق از قرن چهارم تا هفتم هجری قمری

دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، پاییز 1392، صفحه 129-150

زهرا روح اللهی امیری؛ مرضیه باباخان


3. نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در البدایة و النهایة

دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، بهار 1388، صفحه 149-186

حسن حضرتی؛ منیره شریعت جو


4. کتاب شناسی تاریخ بیهقی

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، زمستان 1387، صفحه 171-200

محمد رضا ابن رسول؛ نفیسه رئیسی


5. مقتل نگاری شیعیان (از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری)

دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، زمستان 1386، صفحه 7-40

محمد جواد یاوری