نویسنده = محبوبه فرخنده زاده
تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22081/hiq.2020.57940.2053

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


جایگاه مسجد کوفه در مناقشه‌های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت در فاصله‌ زمانی 17 ـ 132ﻫ.ق

دوره 22، شماره 3 - پاییز 1400 - مسلسل 87، دی 1400، صفحه 101-130

10.22081/hiq.2022.72150

سیف حاتم عبدعلی النعمانی؛ مریم عزیزیان؛ محبوبه فرخنده زاده


پادشاه‌زدگی؛ غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، خرداد 1396، صفحه 113-136

10.22081/hiq.2017.63459

محبوبه فرخنده زاده