نویسنده = محمد سعید نجاتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم علیه السلام

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، بهار 1394، صفحه 7-29

محمد علی چلونگر؛ محمد سعید نجاتی


2. نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق

دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، تابستان 1389، صفحه 7-25

مهران اسماعیلی؛ محمد سعید نجاتی