نویسنده = اصغر منتظرالقائم
تعداد مقالات: 4
1. زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌نگاری نزد مسلمانان

دوره 22، بهار1400 _ مسلسل 85، تابستان 1400، صفحه 131-164

وحید سعیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ اصغر منتظرالقائم


2. بررسی دیدگاه های تفسیری عبدالجلیل قزوینی در مواجهه با موانع وحدت و هم گرایی در دوران سلجوقی

دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، تابستان 1398، صفحه 173-196

طلعت ده پهلوانی؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


3. جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص)

دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، پاییز 1397، صفحه 111-148

محمدسعید نجاتی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر


4. نقش امام علی‌بن‌محمد(ع)در مهندسی فرهنگی امت اسلامی

دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، بهار 1397، صفحه 7-38

اصغر منتظرالقائم؛ بهمن زینلی