نویسنده = حمید رضا مطهری
تعداد مقالات: 5
1. درآمدی بر سیره امام هادی(ع)در زمینه روابط خویشاوندی

دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، بهار 1397، صفحه 103-124

حمید رضا مطهری؛ زهرا یوسفیان


2. نقش عوامل سیاسی در روابط عنازیان و سلجوقیان

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، بهار 1396، صفحه 85-112

حمید رضا مطهری؛ زین‌العابدین رشید کوهستانی


3. روش‌شناسی مناظره‌های امام جواد(ع)

دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، بهار 1395، صفحه 77-102

حمیدرضا مطهری


4. نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، پاییز 1393، صفحه 115-133

حمید رضا مطهری؛ اصغر منتظر القائم؛ سید اصغر محمود آبادی


5. سوگ‌واری در سیره معصومان (ع)

دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، تابستان 1393، صفحه 69-94

حمید رضا مطهری؛ محمد حسین توکلیان