نویسنده = یونس فرهمند
تعداد مقالات: 3
1. اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، بهار 1396، صفحه 165-188

رضوان یزدانی؛ یونس فرهمند؛ قنبرعلی رودگر


3. ((شــروط الـعـمریـه)) معرفى متنى کهن در باب اهل ذمه

دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تابستان 1381، صفحه 67-80

یونس فرهمند