نویسنده = یحیی میر حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع)

دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، پاییز 1397، صفحه 149-178

یحیی میر حسینی؛ علی باباخانی


2. گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، زمستان 1393، صفحه 123-144

یحیی میر حسینی؛ حسین شجاعی